بیعت قیصری، نگاهی ‏به الگوی جابجایی ‏قدرت در افغانستان
29 بازدید
محل نشر: هفته نامه ‏انتخاب کابل ‏سال1383‏
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی